کوچینگ فردی

دوره کوچینگ فردی

کوچینگ فردی: کوچینگ روشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. کوچ از طریق گفت و گو به فرد کمک می کند تا به درستی هدف خود را تعیین کند، بهترین راه برای رسیدن به هدف را بیابد و پتانسیل های درونی نهفته در فرد را آشکار کند. کوچ نمی گوید چگونه می توان به موفقیت رسید، بلکه سوالاتی را مطرح می کند که از طریق آنها خود مشتری راه حل وظایف خود را پیدا می کند. فرهنگ لغت کمبریج کلمه “کوچینگ” را به عنوان “شغل یا فعالیت ارائه آموزش برای افراد یا کمک به آماده سازی آنها برای چیزی” تعریف می کند. اما این تعریف کاملاً درست نیست، زیرا مربیگری آموزش یا آمادگی نیست – در راه دستیابی به هدف کمک و پشتیبانی می کند.

درخواست کوچینگ فردی

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اگر به دنبال یک کوچ حرفه ای میگردید که شما را به هدفتان برساند امیر ضیا بخش به عنوان بیزینس کوچ حرفه ای بهترین گزینه ای است که میتواند شما را یاری کند ، جهت هماهنگی و دریافت مشاوره اولیه رایگان میتوانید فرم بالا را پر نموده و سپس برای ما ارسال کنید

تعریف مربیگری در سال 2022. مربی کیست و امروزه چگونه کار می کند

ایده های مربیگری

کوچینگ روشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است. کوچ از طریق گفت و گو به مربی (مشتری) کمک می کند تا به درستی هدف خود را تعیین کند، بهترین راه برای رسیدن به هدف را بیابد و پتانسیل های درونی نهفته در فرد را آشکار کند. مربی نمی گوید چگونه می توان به موفقیت رسید، بلکه سوالاتی را مطرح می کند که از طریق آنها خود مشتری راه حل وظایف خود را پیدا می کند. فرهنگ لغت کمبریج کلمه “کوچینگ” را به عنوان “شغل یا فعالیت ارائه آموزش برای افراد یا کمک به آماده سازی آنها برای چیزی” تعریف می کند. اما این تعریف کاملاً درست نیست، زیرا مربیگری آموزش یا آمادگی نیست – در راه دستیابی به هدف کمک و پشتیبانی می کند.

تاریخچه کوچینگ:

مولد مربیگری را مکاتب فلسفی دوران باستان می دانند که دانش مستقیماً از معلم به شاگرد منتقل نمی شد. معلم سؤالات برجسته ای پرسید و دانش آموز خودش به جواب رسید.

کوچینگ چیست؟

بر اساس 5 اصل است:

 • همه چیز با مردم خوب است. هیچ آدم اشتباهی وجود ندارد.
 • در انسان قدرت اولیه برای رسیدن به هدف وجود دارد.
 • همه اقدامات با نیت مثبت انجام می شود.
 • مردم همیشه تغییر می کنند و این روند اجتناب ناپذیر است.
 • فرد به دنبال انتخاب بهترین گزینه از میان فرصت های موجود است.

انواع کوچینگ

هیچ تقسیم بندی دقیقی از مربیان بر اساس شکل و نوع فعالیت وجود ندارد، اما سه دسته مشخص وجود دارد که رایج هستند:

 • مربیگری زندگی.
 • مربیگری کسب و کار.
 • مربیگری ورزشی.

فرآیند کوچینگ:

به تعامل بین کوچ و مربیش جلسه کوچ می گویند. در جلسه، مربی اساساً به صحبت های مربی گوش می دهد و گاهی از او سؤالاتی می پرسد. خود مشتری به این سؤالات پاسخ می دهد و در فرآیند یافتن پاسخ سؤالات، راه حل هایی برای رسیدن به هدف پیدا می کند. معمولاً تأثیر چنین جلساتی در دو مرحله عمل می کند – اولیه که به یکباره (بلافاصله) قابل توجه است و پنهان به صورت بهبود کلی کیفیت زندگی مشتری، افزایش انگیزه و اعتماد به نفس.

چگونه کوچ شویم؟

تصور اشتباه اصلی افرادی که می خواهند مربی شوند – “برای مربیگری باید در زمینه ای که می خواهم مربی شوم موفق شوم.” موفقیت در هر زمینه ای مورد استقبال قرار می گیرد. اما وظیفه مربی این نیست که بگوید چگونه به موفقیت دست یافته است، بلکه به مشتری کمک کند تا پتانسیل درونی خود را فعال کند، توانایی های پنهان شخص را آشکار کند، به او کمک کند تا به هدف خود برسد.

برای کوچینگ باید یاد بگیرید، دوره ای را طی کنید و گواهینامه بگیرید. اما دوره و مدرک به تنهایی کافی نیست. برای تبدیل شدن به یک مربی خوب، یک فرد باید:

ویژگی های شخصی را توسعه داده اند: مشاهده، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، خلاقیت، نشاط، شجاعت، ثبات عاطفی، دقت.

 • از مردم نترسید
 • راحت باش
 • دانا و متنوع باشید.
 • از کیفیت خودسازی برخوردار باشد.
 • موقعیت زندگی فعال داشته باشید.
 • دوست دارند به مردم کمک کنند و به کسب و کار خودشان ایمان دارند.

ویژگی ها و تفاوت های کوچینگ:

این حرفه دارای چندین ویژگی متمایز است:

کوچ ملزم به درک تمام قوانین حوزه ای نیست که مشتری در آن تلاش می کند تا در آن موفق شود و مستقیماً به سؤالات پاسخ نمی دهد، اما به مشتری کمک می کند تا خودش با استفاده از مهارت های خود پاسخ ها را بیابد.

شباهت ها و تفاوت ها در مقایسه با روان درمانی

مربیگری و روانی

کوتراپی شباهت های زیر را به اشتراک می گذارد: در هر دو مورد با مراجعه کننده همانطور که هست، بدون توهم رفتار می شود و تابع قوانین و الگوهای کلی نیست. یک فضای راحت و محرمانه برای مشتری ایجاد می کند که در آن می تواند خود را کاملاً نشان دهد.

هر دو، کوچینگ و روان درمانی، با هدف پی بردن به انگیزه ها، ارزش ها و عواطف واقعی مشتری در رابطه با موضوع فعلی هستند.

اما با روش های مشابه، اهداف مربیگری و روان درمانی متفاوت است. روان درمانگر با گذشته مراجع برای بهبود وضعیت امروز کار می کند. روان درمانی باعث افزایش و کمک به غلبه بر لحظات استرس زا از گذشته می شود که بر زمان حال تأثیر می گذارد. هدف روان درمانی گذشته به منظور بهبود حال است. در حین کار با مشتری، مربی به او کمک می کند تا پتانسیل درونی خود را فعال کند تا موثرترین راه برای دستیابی به هدف را مشخص کند. کوچینگ از زمان حال تا آینده کار می کند.

مربی سعی نمی کند مشتری خود را معالجه کند، او همه را کاملاً کامل، سالم و توانا می داند.

شباهت ها و تفاوت ها با منتورینگ.

کوچینگ و منتورینگ با هدف دستیابی به یک نتیجه مشابه – رشد حرفه ای یا شخصی مشتری است. اما روش های دستیابی به اهداف متفاوت است. منتور فردی است که در رشته خود به موفقیت رسیده است و اکنون به مشتری کمک می کند و تجربیات خود را در اختیار مشتری قرار می دهد. مهارت ها را پاس می کند، به خروج از موقعیت های دشوار کمک می کند، سرنخ می دهد – کمک مستقیم به مشتری ارائه می دهد. مربی مستقیماً راهنمایی نمی کند، بلکه به مشتری کمک می کند تا پاسخ سؤالات داغ را بیابد.