کتاب کودکی تا کارآفرینی

کتاب کودکی تا کارآفرینی برای چه کسانی مناسب است؟  کسانی که دوست دارند کارآفرین باشند و کسب وکار مختص خودشان…

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال