مشاوره فروش سازمانی

مشاوره فروش سازمانی

کارشناسان مشاوره فروش ما با همسویی دقیق افراد، تیم ها، فرآیندها و فناوری در شرکت های شناخته شده جهانی، استراتژی ها، ساختارها و ابزارهایی را که برای ارائه نتایج تجاری پایدار نیاز دارید، ارائه می دهند.

مشاوره

مشاوره فروش سازمانی چیست؟

استراتژی ورود به بازار

با تغییر مداوم، ممکن است با شکافی در توانایی خود برای تبدیل اولویت های استراتژیک به یک استراتژی فروش و برنامه عمل واضح برای رشد سودآور مواجه شوید.ما در سه زمینه اصلی کمک می کنیم:

1. بخش بندی بازارها و مشتریان:

 • شناسایی و اولویت بندی بخش ها و خریدارانی که نیاز زیادی به پیشنهاد شما دارند
 • مکان یابی و تعیین مشخصات تقاضا بر اساس جغرافیا، صنعت و اندازه شرکت
 • شناسایی فرصت های خاص بازار
 • سازماندهی حول بخش های مشتری برای اجازه دادن به طرحی برای استراتژی کانال شما

2. بخش بندی محصولات و خدمات:

 • تطبیق محصولات و خدمات با بخش های مشتریان
 • شناسایی حرکات فروش که برای هر حساب نیاز دارید
 • مشخص کردن توانایی‌هایی که تیم شما برای فروش محصولات و خدمات به حساب‌های خاص نیاز دارد

3. تعریف استراتژی فروش:

 • تنظیم برنامه برای رسیدن به اهداف رشد کلی خود. این شامل کسب، رشد و حفظ حساب می شود.
 • تعریف برنامه ها و مسئولیت ها برای دستیابی به اهداف خود
 • ارزیابی طول و مدت فرآیند فروش شما
 • مدل و ساختار عملیاتی
 • با تغییر رفتار خریدار و اولویت‌های جدید ورود به بازار، ساختار فروش فعلی شما ممکن است نیاز به طراحی مجدد داشته باشد تا نتایج را به‌طور مؤثرتری هدایت کند.

تعریف استراتژی های فروش سازمانی 

1. تعریف چرخه فروش:

 • تشریح سفری که خریداران می‌خواهند طی کنند – در کل چرخه فروش
 • منابع فروش و خدمات خود را برای ملاقات با خریداران در جایی که در سفر خود هستند هماهنگ کنید
 • مستندسازی فرآیند فروش که برای حداکثر تاثیر مشتری نیاز دارید

2. شناسایی مدل کانال های فروش و پوشش:

 • درک اینکه کدام کانال ها برای رسیدن به اهداف درآمدی شما مورد نیاز هستند
 • سازماندهی مناسب ترین منابع فروش و پشتیبانی بر اساس فرآیند خرید و نیاز مشتری
 • به کارگیری بهترین و واجد شرایط ترین منابع خود در مناطق با بیشترین درآمد بالقوه

3. طراحی ساختار مناسب برای سازمان در جهت فروش:

 • طراحی مدل عملیاتی که برای فروش، ارائه خدمات و پشتیبانی از حساب ها استفاده می شود
 • تعریف ساختار و روابط گزارش دهی برای نقش های پشتیبانی فروش و فروش شما
 • ایجاد یک سازمان منعطف پیرامون مشتری و نیازهای آنها

 نقش فروش و استراتژی استعداد

با تغییر اولویت ها و محیط های عملیاتی، ممکن است برای ارائه نتایج به نقش های فروش جدید نیاز داشته باشید. سازمان‌های در سطح جهانی همچنین از روش‌های داده‌محور، سازگار و تکرارپذیر برای تعریف، ارزیابی و توسعه نقش‌های فروش و رهبران فروش استفاده می‌کنند.ما در سه زمینه اصلی کمک می کنیم:

1. تعیین نقش های فروش و پشتیبانی:

 • تشریح نقش های فروش و خدماتی که برای جذب و حفظ مشتریان نیاز دارید
 • طراحی نقش هایی که برای پشتیبانی از فروشندگان و اجرای فرآیندهای عملیاتی نیاز دارید

2. ارزیابی و توسعه قابلیت:

 • ارزیابی تیم های فروش خود در برابر نمایه های موفقیت که موفقیت در نقش های خاص را پیش بینی می کند
 • استفاده از داده های ارزیابی برای شناسایی کمبود استعدادها و روش های پر کردن آن شکاف ها
 • عملکرد را از طریق سفرهای یادگیری فردی بر اساس نقاط قوت و ضعف فروشندگان خود بهبود بخشید.

3. طراحی ساختار مناسب برای سازمان فروش شما:

 • طراحی مدل عملیات فروش که برای فروش، خدمات و پشتیبانی از حساب ها استفاده می شود
 • تعریف ساختار و روابط گزارش دهی برای نقش های پشتیبانی فروش و فروش شما
 • ایجاد یک سازمان منعطف پیرامون مشتری و نیازهای آنها

 نقش فروش و استراتژی استعداد

با تغییر اولویت ها و محیط های عملیاتی، ممکن است برای ارائه نتایج به نقش های فروش جدید نیاز داشته باشید. سازمان‌های در سطح جهانی همچنین از روش‌های داده‌محور، سازگار و تکرارپذیر برای تعریف، ارزیابی و توسعه نقش‌های فروش و رهبران فروش استفاده می‌کنند.ما در سه زمینه اصلی کمک می کنیم:

1. تعیین نقش های فروش و پشتیبانی:

 • تشریح نقش های فروش و خدماتی که برای جذب و حفظ مشتریان نیاز دارید
 • طراحی نقش هایی که برای پشتیبانی از فروشندگان و اجرای فرآیندهای عملیاتی نیاز دارید

2. ارزیابی و توسعه قابلیت:

 • ارزیابی تیم های فروش خود در برابر نمایه های موفقیت که موفقیت در نقش های خاص را پیش بینی می کند
 • استفاده از داده های ارزیابی برای شناسایی کمبود استعدادها و روش های پر کردن آن شکاف ها
 • عملکرد را از طریق سفرهای یادگیری فردی بر اساس نقاط قوت و ضعف فروشندگان خود بهبود بخشید.

3. طراحی ساختار مناسب برای سازمان فروش شما:

 • طراحی مدل عملیات فروش که برای فروش، خدمات و پشتیبانی از حساب ها استفاده می شود
 • تعریف ساختار و روابط گزارش دهی برای نقش های پشتیبانی فروش و فروش شما
 • ایجاد یک سازمان منعطف پیرامون مشتری و نیازهای آنها

 عملکرد و بهره وری فروش

برای اجرای استراتژی فروش خود، به بهترین تعیین سهمیه در کلاس همراه با مدیریت عملکرد و برنامه جبران فروش مناسب نیاز دارید.ما در سه زمینه اصلی کمک می کنیم:

1. اهداف و سهمیه های فروش:

 • تعیین اهداف مناسب برای ارائه بالاترین سطح تمرکز و انگیزه برای نیروی فروش شما
 1. معیارها و مدیریت عملکرد:
 • اندازه‌گیری اثربخشی مداوم اهداف و طرح سهمیه‌ها در مواردی که اصلاحات دوره مورد نیاز است
 1. پاداش فروش و پاداش:
 • توسعه طرح‌های جبران فروش ساده و شفاف که تمرکز روزانه را برای فروشندگان شما مشخص می‌کند.

 مدیریت فروش و عملیات

اغلب در به حداکثر رساندن اثربخشی فروش نادیده گرفته می‌شوید، باید پشتیبانی بهینه را ارائه دهید تا اطمینان حاصل کنید که تیم فروش شما برای موفقیت مستمر تشکیل شده است.ما در سه زمینه اصلی کمک می کنیم:

 1. شناسایی و توسعه نیازهای پیام رسانی به مشتری، آموزش فروش و توانمندسازی مربیگری:

کمک به شناسایی و برنامه ریزی برای استقرار محتوای آموزشی اثبات شده برای توسعه مهارت های فروش و تعبیه یک روش فروش مشترک برای مدیریت فرصت ها و رشد حساب ها

توسعه پیام‌های قدرتمند، ارزش‌آفرین و متمایز برای تیم‌های روبه‌روی مشتری‌تان برای پیشبرد اهداف درآمدی شما

2. تسریع فروش از طریق فناوری و CRM:

 • ارزیابی نیازهای فناوری فروش بر اساس فرآیند فروش
 • مشارکت برای ترکیب فرآیند فروش با نیازهای فناوری، برای ارائه یادگیری در محل کار
 • توسعه گردش کار روزانه فروشنده و تقویت تلاش‌های تحول
 • ایجاد کارت امتیازی برای مشاهده رفتارهای فروشنده به رهبران/مربیان

3. حفظ مشتری و پشتیبانی پس از فروش:

 • بکارگیری استراتژی های کلیدی حفظ مشتری برای سازمان فروش
 • ایجاد عملکردهای پشتیبانی پس از فروش برای اطمینان از موفقیت مشتری و به حداکثر رساندن استفاده و مصرف پیشنهادات شما
 • ایجاد مشتری فروش و برنامه های حاکمیت عملیاتی برای اطمینان از برتری عملیاتی فروش
5/5 - (5 امتیاز)