آموزش فروش حرفه ای

فایل آموزش فروش به سبک کوچینگ فصل هفتم یک فایل پادکست صوتی میباشد که توسط کارآفرین برتر جناب امیر ضیابخش تهیه شده است که روش های روز فروش را توضیح می دهد.
پخش ویدیو

درس یک آزمون

توضیحات درس

پیش نمایش
خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درس یک آزمون

توضیحات درس

پیش نمایش
خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
Rate this product